Mensahe ng Punong Bayan, Kgg. Martin Raul Sison II sa mga Magsisipagtapos Ngayong Taong Pampaaralan 2014-2015. Posted on March 18, 2015