“MAN OF ALL SEASONS” Posted on October 21, 2015

clearingSa panahon ng unos at kalamidad, inuunang paglingkuran ang mga Kababayan bago ang sarili. Si Hon. Mayor Martin Raul S. Sison II (nakasuot ng kapote) habang pinangungunahan ang “clearing operations” sa mga punong kahoy na itinumba ng Bagyong LANDO na naging sagabal sa mga lansangan ng Urbiztondo kamakailan lamang.
Tunay nga, Mayor Sison II is a “Man of All Seasons”.

(Late upload due to interruption of Internet connection in the Municipality caused by Typhoon LANDO).