“MALAMBOT NA KUMOT PARA SA MAHIMBING NA PAGTULOG” Posted on February 16, 2015

ccc

Maghahandog ng libreng kumot si Mayor Martin Raul S. Sison II sa mga registradong Senior Citizens ng buong Bayan ng Urbiztondo. Ito ay katuparan ng kanyang pangako sa kanila kamakailan.

Naantala nang bahagya ang pamimigay ng mga ito dahil ginawa ang bawat piraso na “personalized”–o nakatatak ang pangalan ng bawat isang tatanggap nito. Magsisimula ang distribusyon ng mga ito sa Miyerkules, Pebrero 18 sa mga Barangay.

Sa larawan makikita ang mga Staff ng Mayor’s Office na inihahanda ang mga ipamimigay na kumot. (Pic by: Gilbert/text by: RMV)