“LIBRENG KUMOT NG PAGMAMAHAL AT PAG-AARUGA PARA SA MGA NAKATATANDA” Posted on February 20, 2015

kumot1

Pinagkakalooban ni Mayor Martin Raul S. Sison II ng libreng kumot ang mga nakatatanda (senior citizens) bilang bahagi pa rin ng pag-aaruga sa kanila. Ang naturang kumot ay “personalized”– o ang pangalan ng may-aring tatanggap nito ay nakatatak.

Makikita sa larawan ang mga senior citizens ng Brgys. Angatel, Pisuac, Real at Galarin na silang naunang nakatanggap ng nasabing handog pagmamahal…

Papasyalan ni Mayor Sison II ang lahat ng mga Barangays sa buong Bayan upang maiabot sa mga senior citizens ang nabanggit na handog. (text by: RMV)