Sulyap sa Mga Kaganapan sa “Ulat sa Taumbayan – Unang Taon” Hulyo 24, 2015 ni Mayor Martin Raul S. Sison II